صراط

تنها راه نجات از مرگ... "شهادت" است!

صراط

تنها راه نجات از مرگ... "شهادت" است!

ما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم
غافل از آنکه شهادت را جز به "اهل درد" نمی دهند...

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «بین الملل» ثبت شده است

۱۷
مهر

آمریکایی که از در بیرون شده بود، این بار از پنجره وارد منطقه می‌شود


وقتی 2 بزرگ‌تر از 200 هزار می‌شود!
  • امیرحسین رفعتی