صراط

تنها راه نجات از مرگ... "شهادت" است!

صراط

تنها راه نجات از مرگ... "شهادت" است!

ما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم
غافل از آنکه شهادت را جز به "اهل درد" نمی دهند...

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سقط جنین» ثبت شده است

۲۸
تیر

مقدمه

یکی از مهمترین اصول دین، تسلیم بودن در برابر احکام و دستورات الهی است.اما متاسفانه برخی جوانان و خصوصا قشر تحصیلکرده میگویند: ما باید فلسفه و دلیل هر حکمی را بدانیم تا آن را عمل کنیم. هرچه را که فهمیدیم عمل میکنیم و هرچه را که نفهمیدیم عمل نمیکنیم و در واقع میان دستورات خدا تبعیض روا میدارند و به فهم خود عمل میکنند، نه به دستورات خدا! در حالی که لازم نیست ما دلیل هر حکمی را بدانیم تا به آن عمل کنیم. همین که خدا را عادل و این حکم را از جانب او بدانیم، کافی است که به دستور او عمل کنیم. درست مثل عمل به نسخه ی پزشک که وقتی او را پزشک ماهری دانستیم، هرچه گفت عمل میکنیم، اگرچه دلیل دستوراتش را ندانیم.

قرآن تبعیض در احکام دین را نشانه ی افراد منافق دانسته، سخن آنان را چنین نقل میکند که میگویند:نومن ببعض و نکفر ببعض

نساء/150

محسن قراءتی

  • امیرحسین رفعتی