صراط

تنها راه نجات از مرگ... "شهادت" است!

صراط

تنها راه نجات از مرگ... "شهادت" است!

ما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم
غافل از آنکه شهادت را جز به "اهل درد" نمی دهند...

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۱
بهمن

چند سکانس متفاوت از چرایی سقوط تمدن غرب؛


مقدمه

در طول تاریخ تمدن های مختلفی به وجود آمده و از بین رفته اند. در قرآن هم برای جوامع مثل انسان، طول عمری در نظر گرفته شده. تولد و نابودی این جوامع بستگی به عملکرد انسان های تشکیل دهنده ی آن و نوع جهان بینی آنها بستگی دارد. در ادامه مطلب میخواهیم دلایل سقوط تمدن غرب را از دیدگاه دو سیاستمدار معروف آمریکایی و سپس از دیدگاه مقام معظم رهبری بررسی کنیم و در آخر پیش بینی رهبر انقلاب را از این سقوط مطرح کنیم. تمدن غرب عناصر مثبتی را در خود داشته که این سقوط را به تعویق انداخته است. برای مثال همین فرهنگ تلاش و پشتکاری که در جوامع غربی وجود دارد. ولی نکات منفی این تمدن آنقدر زیاد است که نکات مثبت این تمدن هم نخواهد توانست جلوی این افول را بگیرد.

  • امیرحسین رفعتی